Sò điệp nửa mảnh (9-12 cm) – Hàng nhập khẩu – Túi 1kg 10-15 con – Chỉ bán tại TP.HCM

Sò điệp nửa mảnh (9-12 cm) – Hàng nhập khẩu – Túi 1kg 10-15 con – Chỉ bán tại TP.HCM

248,000 đ

Mua-buy