Máy tính bảng Android 10.0 10 inch, 5G WiFi Kép 4G LTE 8 lõi Máy tính bảng bộ xử lý 1.6Ghz 6GB / 128GB / 512GB Mở rộng Máy ảnh kép Máy tính bảng 2 trong 1 với Bàn phím chuột GPS OTG Bluetooth, Máy tính bảng Google (Đen)

Máy tính bảng Android 10.0 10 inch, 5G WiFi Kép 4G LTE 8 lõi Máy tính bảng bộ xử lý 1.6Ghz 6GB / 128GB / 512GB Mở rộng Máy ảnh kép Máy tính bảng 2 trong 1 với Bàn phím chuột GPS OTG Bluetooth, Máy tính bảng Google (Đen)

5,374,548 đ MUA-BUY