Máy tạo nồng độ oxy di động, Màn hình cảm ứng đầy đủ bằng giọng nói thông minh 1-7L / phút Máy tạo ẩm có thể điều chỉnh cho máy O2 có chức năng Anion để sử dụng tại nhà

Máy tạo nồng độ oxy di động, Màn hình cảm ứng đầy đủ bằng giọng nói thông minh 1-7L / phút Máy tạo ẩm có thể điều chỉnh cho máy O2 có chức năng Anion để sử dụng tại nhà

12,395,000 VND

Mua-buy