Kính hiển vi bỏ túi LED Carson MicroBrite Plus 60x-120x với Hệ thống thấu kính Aspheric (MM-300 hoặc MM-300MU)

598,623.00 568,691.00

Category: