COMBO 1 KIT TEST NHANH COVID-19 HUMASIS HÀN QUỐC- CHÍNH XÁC 100% – ĐỘ NHẠY >92% – KẾT QUẢ SAU 15P – ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP LƯU HÀNH + BÌNH XỊT NANO BẠC DIỆT KHUẨN 99%

COMBO 1 KIT TEST NHANH COVID-19 HUMASIS HÀN QUỐC- CHÍNH XÁC 100% – ĐỘ NHẠY >92% – KẾT QUẢ SAU 15P – ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP LƯU HÀNH + BÌNH XỊT NANO BẠC DIỆT KHUẨN 99%

400,000 đ

Mmua-buy