Cồi sò điệp SASHIMI Nhật Bản danh tiếng – Chính hiệu HOTATE (30-35 con/kg)- Chỉ bán tại TP.HCM

Cồi sò điệp SASHIMI Nhật Bản danh tiếng – Chính hiệu HOTATE (30-35 con/kg)- Chỉ bán tại TP.HCM

Cồi sò điệp SASHIMI Nhật Bản danh tiếng - Chính hiệu HOTATE (30-35 con/kg)- Chỉ bán tại TP.HCM
Cồi sò điệp SASHIMI Nhật Bản danh tiếng – Chính hiệu HOTATE (30-35 con/kg)- Chỉ bán tại TP.HCM

750,000 đ

Mua-buy