Cạc đồ họa trò chơi 4K, Cạc video 6000 MHz Radeon RX 550 GPU 4GB GDDR5 128bit Gaming Máy tính để bàn Máy tính để bàn PC Cạc đồ họa video, hỗ trợ DVI-D / tương thích HDMI / DP (Xanh lam)

Cạc đồ họa trò chơi 4K, Cạc video 6000 MHz Radeon RX 550 GPU 4GB GDDR5 128bit Gaming Máy tính để bàn Máy tính để bàn PC Cạc đồ họa video, hỗ trợ DVI-D / tương thích HDMI / DP (Xanh lam)

6,296,913 đ

MUA-BUY