Bộ vòng bít theo dõi huyết áp bằng cân bằng, Đồng hồ đo HA kỹ thuật số với màn hình lớn, Vòng bít trên cánh tay

Blood Pressure Monitor Cuff Kit by Balance, Digital BP Meter with Large Display, Upper Arm Cuff

1,110,661 đ

MUA-BUY