Beurer Bluetooth Smart, Máy đo huyết áp cổ tay không dây & tự động với màn hình LCD lớn, Phát hiện nhịp tim bất thường, Nhiều người dùng, Đọc đồng bộ với ứng dụng HealthCoach, 60 Khoảng trống bộ nhớ, BC57

Beurer Bluetooth Smart, Máy đo huyết áp cổ tay không dây & tự động với màn hình LCD lớn, Phát hiện nhịp tim bất thường, Nhiều người dùng, Đọc đồng bộ với ứng dụng HealthCoach, 60 Khoảng trống bộ nhớ, BC57

1,807,208 đ

Mua-buy